Klachtenregeling

Natuurlijk doen we er samen met u alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of een medewerker met u omgaat. Dan vinden we het fijn als u uw klacht kenbaar maakt. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de onze praktijk. U heeft hiervoor verschillende mogelijkheden.

In gesprek met uw fysiotherapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw eigen fysiotherapeut of contact op te nemen met onze fysiotherapiepraktijk. We kunnen ons voorstellen dat u het lastig vindt om uw klacht bij uw behandelaar aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Zorg dan voor dat een persoon die u vertrouwt bij het gesprek aanwezig is, bijvoorbeeld uw partner of een familielid. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: de Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Bron: www.defysiotherapeut.com